Podziękowanie

Firma Partnet
zapewnia hosting mojej stronie.

Kontakt
an image
Andrzej Lackowski
Plac Odrodzenia 10/1
Email: andrzejlackowski@wp.pl
Tel: 604-386-199
www: www.lackowski.zas.pl

Podczas pełnienia służby wojskowej (13.02.1991 r.) uległem wypadkowi, w wyniku którego doznałem uszkodzenia lewego barku splotowego. Pomimo długiego powikłanego leczenia wystapiły komplikacje spowodowane zakrzepicą żylną, w rezultacie której konieczna była amputacja lewej reki a jakiś czas później obu kończyn dolnych...


Czytaj więcej...



Codziennie mamy do czynienia z wyrzucaniem pustych butelek po różnych napojach, i nawet nie zdajemy sobie sprawy, że to co trzymamy w ręku może być dla mnie krokiem do lepszego życia. Wszystkie osoby zamiast wyrzucać plastikowe nakrętki mogą je oddać w swojej Szkole lub Urzędzie Miejskim . Zebrane nakrętki zostaną przekazane do fundacji której jestem podopiecznym.


Czytaj więcej...

Alior Banku SA Odział w Warszawie

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 - darowizny w polskich złotych PLN


PL 90 2490 0005 0000 4530 9858 4994 (kod SWIFT (BIC): ALBPPLPW) - darowizny w dolarach USD


PL 82 2490 0005 0000 4600 7337 4309 (kod SWIFT (BIC): ALBPPLPW) - darowizny w euro


z dopiskiem: darowizna na leczenie i rehabilitację Andrzej Lackowski


Dzięki zapisom ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku na rzecz wybranych przez siebie organizacji pożytku publicznego, które prowadzą niezwykle pożyteczną działalność.




Czytaj więcej...

© Andrzej Lackowski. All Rights Reserved. Designed by marcin stasierowski